1. Giriş

geciktiriurunlerim.com olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Veri Tanımı

KVKK m.3/I(d) uyarınca, “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, IP numarası gibi bilgiler kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı

KVKK m.3/I(e) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsar. Bu işlemler arasında elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, silinmesi gibi adımlar bulunmaktadır.

4. Aydınlatma Kapsamı

Veri Sorumlusunun Kimliği:

 • Ünvan: geciktiriurunlerim.com
 • Adres: CUMHURİYET MAH. SAĞDIÇ SOK.SARAL APT. NO:64/B ŞİŞLİ / İSTANBUL
 • Web Sitesi: www.geciktiriurunlerim.com
 • E-Posta: [email protected]
 • Kayıtlı E-Posta: [email protected]
 • Telefon: 0541 142 96 81

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

 • Kişisel veriler, geciktiriurunlerim.com tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin gereksinimleri doğrultusunda çeşitli kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler, geciktiriurunlerim.com’un faaliyetlerini yürütebilmesi, sizlere özel hizmetler sunabilmesi, güvenliği temin etmesi, ticari stratejilerini belirlemesi ve yürütmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtiçi ve/veya Yurtdışında Aktarılması:

 • Kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili kişi ve kurumlara; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki zorunluluklar ve iş ilişkisi gereği aktarılabilmektedir.
 • Yurtdışına aktarılmadan önce, ilgili ülkenin yeterli koruma düzeyine sahip olup olmadığı titizlikle değerlendirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

 • Kişisel veri sahipleri, KVKK m.11 uyarınca kişisel verileri hakkında bilgi talep etme, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve diğer haklarına sahiptirler.
 • Taleplerinizi geciktiriurunlerim.com’a yazılı olarak iletebilirsiniz.

İletişim:

 • Adres: CUMHURİYET MAH. SAĞDIÇ SOK.SARAL APT. NO:64/B ŞİŞLİ / İSTANBUL
 • Web Sitesi: www.geciktiriurunlerim.com
 • E-Posta: [email protected]
 • Kayıtlı E-Posta: [email protected]
 • Telefon: 0541 142 96 81

5. Açıklama ve Onay

Bu metni okuyarak ve anladığınızı onaylayarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgilendirildiğinizi beyan edersiniz. geciktiriurunlerim.com, KVKK uyarınca belirlenen yükümlülükleri yerine getirir ve kişisel verilerinizi koruma altına almak adına gerekli tedbirleri almaya devam eder.